Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
VDO กิจกรรมเทศบาล
งานสภาเทศบาลตำบลแม่มอก
ดาวน์โหลดเอกสาร
การจัดการความรู้ (KM)
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้องข่าวประชาสัมพันธ์
งบแสดงฐานะการเงินของเทศบาลตำบลแม่มอก ประจำปีงบประมาณ 2560 (17 พ.ย. 2560)  
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่4 ประจำปีงบประมาณ 2560 (17 พ.ย. 2560)  
ขั้นตอน การยื่นขอชำระภาษีเทศบาลตำบลแม่มอก (08 ก.ย. 2560)  
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่มอก สมัยสามัญ สมัยที่๒ ประจำปี ๒๕๕๙ (11 ส.ค. 2560)
การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการ (08 ส.ค. 2560)
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่มอก สมัยสามัญ สมัยที่๓ ประจำปี ๒๕๕๙ (25 ก.ค. 2560)
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่3 ประจำปีงบประมาณ 2560 (21 ก.ค. 2560)
นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่มอก สมัยสามัญ สมัยที่3 ประจำปี 2559 ครั้งที่2 (07 ก.ค. 2560)
นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่มอก สมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปี 2559 (07 ก.ค. 2560)
นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่มอก สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2559 (07 ก.ค. 2560)
นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่มอก สมัยสามัญ สมัยที่3 ประจำปี 2559 ครั้งที่2 (07 ก.ค. 2560)
เรียนประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่มอก สมัยสามัญ สมัยที่3 ประจำปี 2559 (07 ก.ค. 2560)
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่มอก สมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปี 2559 (07 ก.ค. 2560)
การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ (27 มิ.ย. 2560)
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560 (23 มิ.ย. 2560)
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่4 ประจำปีงบประมาณ 2559 (23 มิ.ย. 2560)
รายงานสแดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2559 (23 มิ.ย. 2560)
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2559 (23 มิ.ย. 2560)
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2559 (23 มิ.ย. 2560)
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4ปี (พ.ศ.2561-2564) (23 มิ.ย. 2560)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

ร่วมซ้อมแผนภัยดินโคลนถล่ม... (21 ส.ค. 2557)  

งานร่วมซ้อมแผนภัยดินโคลนถ... (21 ส.ค. 2557)  

งานระงับอัคคีภัยที่เกิดขึ... (21 ส.ค. 2557)  

งานแจกเครื่องกันหนาวให้ก... (21 ส.ค. 2557)

การแจกจ่ายน้ำในช่วงฤดูแล้... (21 ส.ค. 2557)

งานตั้งจุดบริการประชาชนช่... (21 ส.ค. 2557)

งานดับไฟป่าที่เกิดขึ้นในเ... (21 ส.ค. 2557)

งานช่วยเหลือผู้ประสบภัยพา... (21 ส.ค. 2557)

รัฐพิธีวันที่ 12 สิงหา แ... (06 มิ.ย. 2554)

กิจกรรมปล่อยปลาและปลูกต้น... (06 มิ.ย. 2554)

กิจกรรมรณรงค์กำจัดยุงลาย (06 มิ.ย. 2554)

โครงการกีฬาประชาชน - เยาว... (06 มิ.ย. 2554)

พิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ... (30 พ.ค. 2554)

กิจกรรรมปลูกต้นไม้ โครงกา... (30 พ.ค. 2554)

กิจกรรมลอยกระทง 53 (30 พ.ค. 2554)

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประ... (14 ก.ย. 2553)

โครงการชุมชนเศรษฐกิจพอเพี... (14 ก.ย. 2553)

สถานีวิทยุชุมชนคนแม่มอก (14 ก.ย. 2553)

ลอยกระทง แห่โคมสาย ต.แม่ม... (14 ก.ย. 2553)

ร่วมกิจกรรม 12 สิงหาคม 25... (14 ก.ย. 2553)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบท่อจ่ายน้ำประปา หมู่ที่8 ตำบล... (01 ก.ย. 2560)  
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่1บ้าน... (01 ก.ย. 2560)  
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่1บ้าน... (01 ก.ย. 2560)  
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่1 บ้า... (01 ก.ย. 2560)
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่1 บ้า... (01 ก.ย. 2560)
ขออนุมัติราคากลางค่าก่อสร้าง หมู่9 (04 ส.ค. 2560)
ขออนุมัติราคากลางค่าก่อสร้าง หมู่1 (04 ส.ค. 2560)
ราคากลาง ต่อเติมอาคารสำนักงาน (06 ก.ค. 2560)
ราคากลาง ก่อสร้างสะพาน คสล. หมู่ที่ 1 และ หมุ่ที่ 9 (06 ก.ค. 2560)
ราคากลาง ก่อสร้างฝาย คสล. หมู่ที่ 6 (06 ก.ค. 2560)
ราคากลาง ก่อสร้างถนนลูกรังบดทับ หมู่ที่ 2 (06 ก.ค. 2560)
ราคากลาง ก่อสร้างถนนน้ำล้น คสล.หมู่ที่ 3 (06 ก.ค. 2560)
ราคากลาง ก่อสร้างถนนน้ำล้น คสล. หมู่ที่ 10 (06 ก.ค. 2560)
ราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล.สายกลาง หมู่ที่ 4 (06 ก.ค. 2560)
ราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล.ซอย 5 หมู่ที่ 7 (06 ก.ค. 2560)
ราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล.ซอย 1 หมู่ที่ 5 (06 ก.ค. 2560)
ราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล. ซอยปู่เจ้า หมู่ที่ 4 (06 ก.ค. 2560)
ราคากลาง ก่อสร้างดาดลำเหมืองคอนกรีต หมู่ที่ 8 (06 ก.ค. 2560)
ประกาศ เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินของเทศบาลตำบลแม่มอก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (11 มี.ค. 2559)
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมุ่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านห้วยเ... (19 ม.ค. 2559)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศเทศบาลตำบลแม่มอก เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้... (26 ต.ค. 2555)  
ประกาศเทศบาลตำบลแม่มอก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรร... (24 ต.ค. 2555)  
ประกาศเทศบาลตำบลแม่มอก เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพน... (15 ต.ค. 2555)  
ประกาศเทศบาลตำบลแม่มอก เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้... (01 พ.ย. 2553)
ประกาศเทศบาลตำบลแม่มอก เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ... (22 ต.ค. 2553)
ประกาศเทศบาลตำบลแม่มอก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรร... (20 ต.ค. 2553)
รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง (04 ต.ค. 2553)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image

สำนักงานเทศบาลตำบลแม่มอก

หมู่ที่ 7 ตำบลแม่มอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52160
โทรศัพท์ : 0-5481-2050, แฟกซ์ : 0-5481-2051  E-mail : 
admin@maemok.go.th
Powered By maemok.go.th