สำนักงานเทศบาลตำบลแม่มอก
หมู่ที่ 7 ตำบลแม่มอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52160
โทรศัพท์ : 0-5481-2050, แฟกซ์ : 0-5481-2051  E-mail : admin@maemok.go.th
Powered By WNT.CO.TH