ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลแม่มอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
สายตรงนายก

ภารกิจผู้บริหาร

กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลแม่มอก

ร้องเรียนร้องทุกข์

ศูนย์ดำรงธรรม

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

คู่มือประชาชน

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

QRcode Line@

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/03/2561
วันนี้
7
เมื่อวานนี้
30
เดือนนี้
174
เดือนที่แล้ว
501
ปีนี้
3,485
ปีที่แล้ว
1
ทั้งหมด
3,486
ไอพี ของคุณ
3.80.218.53
-:- ผลการปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลแม่มอก 
-:- ประชาสัมพันธ์ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1 
-:- ประกาศเรื่อง เรื่องริบหลักประกันสัญญาเช้าเป็นรายได้ของเทศบาลตำบลแม่มอก 
-:- ประชาสัมพันธ์เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่3 ประจำปี2561 ครั้งที่ 1 
-:- นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่มอก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1  
-:- ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลตำบลแม่มอก 
-:- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 
-:- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์) ตำแหน่งคนงานทั่วไป 
-:- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก และกำหนด วัน เวลา และสถานที่สอบ เพื่อแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัด เทศบาลตำบลแม่มอก 

งานกีฬาเยาวชนตำบลแม่มอก
กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
การสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้าง

ข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง
-:- โครงการก่อสร้างดาดลำเหมืองตะเคียนปม หมู่ที่ 7 เด่นอุดม 
-:- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการจัดซื้อวัสดุสร้างฝายชะลอน้ำ ม.1 บ้านหัวน้ำ ม.9 บ้านหัวน้ำพัฒนา 
-:- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 5 บ้านสันป่าบอน 
-:- โครงการก่อสร้างระบบท่อจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ 8 
-:- โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอย1 หมู่ที่ 6 แม่มอกใต้ 
-:- โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอย1 หมู่ที่ 1 บ้านหัวน้ำ 
-:- โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอย5 หมู่ที่ 9 
-:- โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอย5 หมู่ที่ 1 บ้านหัวน้ำ 
-:- โครงการก่อสร้างสะพานคสล.หมู่ที่ 2 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
-:- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  


น้ำตกแม่มอก
สหกรณ์การเกษตรสมุนไพรตำบลแม่มอกจำกัด
อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย

สมุนไพรตำบลแม่มอก
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.    กระทรวงมหาดไทย    ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง   จังหวัดลำปาง   ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ    ICT    สำนักงบประมาณ   กรมสรรพากร