ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลแม่มอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
สายตรงนายก

ภารกิจผู้บริหาร

กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลแม่มอก

ร้องเรียนร้องทุกข์

ศูนย์ดำรงธรรม

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

คู่มือประชาชน

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

QRcode Line@

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/03/2561
วันนี้
5
เมื่อวานนี้
13
เดือนนี้
274
เดือนที่แล้ว
554
ปีนี้
3,084
ปีที่แล้ว
1
ทั้งหมด
3,085
ไอพี ของคุณ
54.147.142.16
ว่าที่ร้อยตรีนิวัติ ชัยวงศ์
ปลัดเทศบาลตำบลแม่มอก


นางณัฐพร ธรรมชัยตา
หัวหน้าสำนักปลัดนักจัดการงานทั่วไป


นางมิรันตี พรมสุข
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


น.ส.จารุวรรณ สุระโพธา
นักวิเคราะห์ฯ ชำนาญการ


น.ส.ขวัญดาว สิทธิเสนา
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นายเกรียงสิทธิ์ บุญวรรณ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ


นายประดิษฐ์ สุริยะ
นักป้องกันฯ ปฏิบัติการ


น.ส.พรทิพย์ เครือพรหมมินทร์
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน


นายรุ่งโรจน์ เครือแจ้
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ฯ


นางภรภัทร ทิพย์แก้ว
ผู้ช่วย จพง.ธุรการ


น.ส.กิตติมา ปินตาแสน
ผู้ช่วย จพง.ธุรการ


นายฉัตรชัย แสนประเสริฐ
ผู้ช่วยนักป้องกันฯ


  
นางพินยา แก้วสุติน
ครู ค.ศ.1


นางลำจวน ขัดทา
ครู ค.ศ.1


นางมิ่งขวัญ ปิงทิ
ครู ค.ศ.1


นางจิราพันธ์ วงศ์อ้าย
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางจริยา เหล่าชัย
ผู้ดูแลเด็ก


นางมยุชรินทร์ ฉัตรชูตระกูล
ผู้ดูแลเด็ก


น.สจิรารัตน์ มะโนน้อย
ผู้ดูแลเด็ก


นายเจริญ เรียนเก่ง
พนักงานขับรถยนต์


นายอรุณ สุภะมาตรา
พนักงานขับรถยนต์


นายธีรกานต์ เครือแจ้
พนักงานขับรถยนต์


นางกัลยา ศิริจันทร์
ภารโรง


นายอำนวย ศรีทะวงศ์เรือง
คนงานทั่วไป


นายสมปอง พรมสอน
พนักงานจ้างเหมาบริการ


น.ส.วราลักษณ์ เครือต๊ะมา
พนักงานจ้างเหมาบริการ


น.ส.เจนจิรา จันตาทะ
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นางสายบัว เครือบุญ
พนักงานจ้างเหมาบริการ


น.ส.ศิริกานดา เครือโอ๋
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายชวลิต ศิริจันทร์
พนักงานจ้างเหมาบริการ