ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลแม่มอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
สายตรงนายก

ภารกิจผู้บริหาร

กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลแม่มอก

ร้องเรียนร้องทุกข์

ศูนย์ดำรงธรรม

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

คู่มือประชาชน

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

QRcode Line@

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/03/2561
วันนี้
4
เมื่อวานนี้
13
เดือนนี้
274
เดือนที่แล้ว
554
ปีนี้
3,084
ปีที่แล้ว
1
ทั้งหมด
3,085
ไอพี ของคุณ
54.147.142.16
น.ส.นิชาภัทร วงศ์ปิง
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางอังคณา มาใชย
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ


นางขวัญดาว บุญวรรณ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ


น.ส.ธันยธรณ์ สุริยะ
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ


น.ส.วิภาวรรณ ตาเปี้ย
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


น.ส.พรนิชา ดาศรี
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


น.ส.สุพัตรา แสนประเสริฐ
พนักงานจ้างเหมาบริการ


น.ส.ทิวาพร สุริยะวงศ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ


น.ส.ณัฐชาญา จอมแก้ว
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายณัฐนันท์ วงศ์สุทธะ
พนักงานจ้างเหมาบริการ