ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลแม่มอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
สายตรงนายก

ภารกิจผู้บริหาร

กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลแม่มอก

ร้องเรียนร้องทุกข์

ศูนย์ดำรงธรรม

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

คู่มือประชาชน

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

QRcode Line@

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/03/2561
วันนี้
20
เมื่อวานนี้
26
เดือนนี้
522
เดือนที่แล้ว
809
ปีนี้
4,424
ปีที่แล้ว
3,800
ทั้งหมด
8,225
ไอพี ของคุณ
3.81.73.233
น.ส.นิชาภัทร วงศ์ปิง
ผู้อำนวยการกองคลังนางอังคณา มาใชย
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการนางขวัญดาว บุญวรรณ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการน.ส.ธันยธรณ์ สุริยะ
นักวิชาการพัสดุชำนาญการน.ส.วิภาวรรณ ตาเปี้ย
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานน.ส.พรนิชา ดาศรี
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานน.ส.สุพัตรา แสนประเสริฐ
พนักงานจ้างเหมาบริการน.ส.ทิวาพร สุริยะวงศ์
พนักงานจ้างเหมาบริการน.ส.ณัฐชาญา จอมแก้ว
พนักงานจ้างเหมาบริการนายณัฐนันท์ วงศ์สุทธะ
พนักงานจ้างเหมาบริการ